České Budějovice,Husova 1

Výsledková listina přijímací zkoušky – Ekonomické lyceum

1. kolo (1. a 2. termín)

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Pořadí Reg. číslo Jednotná přijímací zkouška Body ZŠ Celkem Výsledek
CJL MAT celkem
1. 9 50 43 93 22 115 přijat(a)
2. 65 46 40 86 18 104 přijat(a)
3. 167 46 37 83 18 101 přijat(a)
4. 6 43 33 76 18 94 přijat(a)
5. 146 42 38 80 13 93 přijat(a)
6. 144 41 38 79 14 93 přijat(a)
7. 102 44 33 77 16 93 přijat(a)
8. 162 47 29 76 17 93 přijat(a)
9. 61 44 31 75 18 93 přijat(a)
10. 46 45 30 75 16 91 přijat(a)
11. 147 47 28 75 15 90 přijat(a)
12. 90 40 35 75 15 90 přijat(a)
13. 78 46 26 72 18 90 přijat(a)
14. 87 44 30 74 15 89 přijat(a)
15. 45 45 26 71 18 89 přijat(a)
16. 97 44 26 70 18 88 přijat(a)
17. 50 44 27 71 16 87 přijat(a)
18. 149 43 26 69 18 87 přijat(a)
19. 94 42 27 69 17 86 přijat(a)
20. 35 42 26 68 18 86 přijat(a)
21. 175 36 32 68 18 86 přijat(a)
22. 69 39 33 72 13 85 přijat(a)
23. 108 40 31 71 13 84 přijat(a)
24. 26 39 29 68 16 84 přijat(a)
25. 62 39 28 67 15 82 přijat(a)
26. 106 38 30 68 13 81 přijat(a)
27. 172 43 22 65 15 80 přijat(a)
28. 81 41 23 64 15 79 přijat(a)
29. 121 42 21 63 16 79 přijat(a)
30. 171 39 24 63 16 79 přijat(a)

Pokyn k odevzdání zápisového lístku

Úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li tento úmysl, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.