České Budějovice,Husova 1

Úspěchy žáků 2014/2015

E-twinning – projekty

Studenti 4. ročníků se připojili k e-twinningovému projektu EU-career: Professions among EU countries,  jehož cílem je zmapovat možnosti zaměstnání v EU. Výsledky práce jsou prezentovány na stránkách hlavního partnera:

https://careereu.wordpress.com/

Studenti navázali na práci minulého roku, kdy žáci vyhledávali informace o oblíbených a zanikajících zaměstnáních a zpracovávali je formou prezentace (Idea-8) a vyhledávali možnosti vzdělání pro zanikající zaměstnání (Idea-12). V rámci projektové části „Idea-13“ natočili videa se svými plány na budoucí povolání.
Studenti 2. ročníků pomáhali s projektem Fit for EU týkajícím se znalostí o Evropské unii.


 

Úspěchy minulých let

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2012/2013

Školní rok 2011/2012