České Budějovice,Husova 1

Učební plán “OBCHODNÍ AKADEMIE”

Název ŠVP Obchodní akademie
Kód a název oboru vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie
Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání čtyřleté denní studium
Platnost od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

 

Vyučovací předmět  Počet týdenních hodin v ročníku Počet hodin celkem
    1.     2.  3.     4.
Český jazyk a literatura 3 4 3 3/1 13/1
První cizí jazyk 4/4 4/4 3/3 3/3 14/14
Druhý cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 2 2 1 5
Dějepis 3 3
Matematika 3 2 4 2 11
Fyzika 2 2
Chemie 2 2
Biologie 2 2
Tělesná výchova 2/2 2/2 2 2 8/4
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 1/1 7/7
Písemná a elektronická komunikace 3/3 3/3 1/1 7/7
Hospodářský zeměpis 3 3
Ekonomika 3 3 4 3/3 13/3
Účetnictví 3 4 3 10
Statistika 2 2
Právo 3 3
Základy ekonomie 2 2
Komunikace 1/1 1/1
Praxe 4 týdny
Volitelné předměty
odborné 3/3 3/3 6/6
semináře 2/0 2/0
konverzace v cizím jazyce 0/2 0/2
Celkem 32 33 32 3 128