České Budějovice,Husova 1

Učební plán EL

Název ŠVP Ekonomické lyceum
Kód a název oboru vzdělávání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání čtyřleté denní studium

Platnost od 1. 9. 2019 počínaje prvním ročníkem

Vyučovací předmět Počet týdenních hodin v ročníku 1) Počet hodin celkem
1. 2. 3. 4.
 Český jazyk a literatura 3 4 3 4/1 14/1
 První cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
 Druhý cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
 Dějepis 2 2 2 6
 Základy společenských věd 1 1 2
 Právo 1 1 2
 Fyzika 3 3
 Chemie 3 3
 Biologie 2 2 4
 Matematika 3 3 4 4 14
 Tělesná výchova 2/2 2/2 2 2 8/42)
 Zeměpis 2 2 4
 Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 1/1 7/7
 Ekonomika 3 3 4 4 14
 Hospodářské výpočty 1/1 1/1
 Písemná a elektronická komunikace 2/2 2/2 4/4
 Účetnictví 3/3 3/3 3/3 9/9
 Praktikum z účetnictví 3) 2/2 2/2 4/4
 Komunikace 1/1 1/1
 Základy ekonomie 3 3
 Obchodní angličtina 1/1 1/1 2/2
 Konverzace z anglického jazyka 1/1 1
 Praxe 3 týdny
 Celkem 33 33 33 31 130

1) počet hodin celkem/počet hodin, v nichž se třída dělí na skupiny
2) předmět Tělesná výchova se dělí na skupiny dívek a chlapců
3) přejmenování předmětu Integrovaný ekonomický předmět