České Budějovice,Husova 1

Učební plán “EKONOMICKÉ LYCEUM”

Název ŠVP Ekonomické lyceum
Kód a název oboru vzdělávání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání čtyřleté denní studium

Platnost od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

Vyučovací předmět  Počet týdenních hodin v ročníku Počet hodin celkem
    1.        2.     3.     4.   
Český jazyk a literatura 3 4 3 4/1 14/1
První cizí jazyk 4/4 4/4 3/3 3/3 14/14
Druhý cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 2 1 1 4
Psychologie 2 2
Dějepis 2 2 2 6
Matematika 3 3 4 3 13
Fyzika 3 3
Chemie 3 3
Biologie 2 2 4
Tělesná výchova 2 2/2 2/2 2 8/4
Zeměpis 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 1/1 7/7
Písemná a elektronická komunikace 2/2 2/2 4/4
Ekonomika 3 3 3 3/3 12/3
Účetnictví 3/3 2 2/2 7
Integrovaný ekonomický předmět 2/2 2/2 4/4
Právo 3 3
Základy ekonomie 2 2
Komunikace 2/2 2/2
Praxe 3 týdny
Volitelné předměty
Seminář z matematiky 2/0 2/0
Konverzace 0/2 0/2
Celkem 32 33 33 32 130