České Budějovice,Husova 1

Přijímací řízení do 1. ročníku 2019/2020

Obor vzdělání: 63-41-M/02 – Obchodní akademie

Přijaté přihlášky 156
Kola přijímacího řízení 1
Přijatí uchazeči včetně přijatých na autoremeduru 96
Odevzdané zápisové lístky 56
• umístění prvního žáka 12. místo, JPZ 77 b.
umístění posledního žáka 133. místo, JPZ 39 b.
Volná místa po přijímacím řízení 4
Volná místa k 7. 11. 2019 0

Obor vzdělání: 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum

Přijaté přihlášky 64
Kola přijímacího řízení 1
Přijatí uchazeči včetně přijatých na autoremeduru 46
Odevzdané zápisové lístky 29
• umístění prvního žáka 1. místo, JPZ 88 b.
umístění posledního žáka 60. místo, JPZ 44 b.
Volná místa po přijímacím řízení 1
Volná místa k 7. 11. 2019 0