Modernizace výuky cizích jazyků

ROP banner

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1,
realizuje projekt podpořený z evropského fondu pro regionální rozvoj,

Modernizace výuky cizích jazyků
registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03282

v období od 07/2014 do 7/2015

Cílem projektu bylo vybavení dvou učeben zařízením a výukovými programy pro výuku cizích jazyků, zpracování metodických příruček pro výuku cizího jazyka s využitím ICT.

V průběhu realizace projektu vznikly dvě učebny pro výuku cizích jazyků vybavené digitální jazykovou laboratoří Robotel. V každé učebně je dvacet pracovišť, která umožňují individuální výuku jazyků přizpůsobenou potřebám každého žáka, využití aktivizujících vyučovacích metod.

Celkové náklady na projekt:                    3 620 671 Kč

  • z toho dotace ROP:                       3 077570 Kč
  • z toho Jihočeský kraj:                      543 101 Kč