České Budějovice,Husova 1

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

I. výsledky přijímacích zkoušek, z nichž mohou žáci získat až 50 bodů tj. 50 % z celkového počtu bodů

Ukázky testů:

II. studijní výsledky

Sledován bude prospěch v 8. třídě v obou pololetích a v 1. pololetí 9. třídy nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia (dále – sledované období) z těchto předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie (dále – vybrané předměty).

Součet
známek
 Počet
bodů
Součet
známek
 Počet
bodů
Součet
známek
 Počet
bodů
27 40 45 26,5 63 13
28 39,25 46 25,75 64 12,25
29 38,5 47 25 65 11,5
30 37,75 48 24,25 66 10,75
31 37 49 23,5 67 10
32 36,25 50 22,75 68 9,25
33 35,5 51 22 69 8,5
34 34,75 52 21,25 70 7,75
35 34 53 20,5 71 7
36 33,25 54 19,75 72 6,25
37 32,5 55 19 73 5,5
38 31,75 56 18,25 74 4,75
39 31 57 17,5 75 4
40 30,25 58 16,75 76 3,25
41 29,5 59 16 77 2,5
42 28,75 60 15,25 78 1,75
43 28 61 14,5 79 1
44 27,25 62 13,75 80 0,25

Žák, který byl ve sledovaném období hodnocen dostatečnou z některého z vybraných předmětů, nezíská za studijní výsledky žádný bod.

Žáci, kteří měli ve sledovaném období vyznamenání do průměru známek 1,2, získají navíc 10 bodů.

III. výsledky olympiád ve vybraných předmětech v celostátních, krajských i okresních kolech a zájmové činnosti ve sledovaném období

  • 5 bodů za umístění na 1., 2., 3. místě v celostátních soutěžích
  • 3 body za umístění na 1., 2., 3. místě v krajských soutěžích
  • 1 bod za umístění na 1., 2., 3. místě v okresních soutěžích

Za mimoškolní zájmovou činnost mohou žáci získat 1 bod.

V případě stejného počtu bodů bude rozhodovat průměrný prospěch uchazeče za celé sledované období v tomto pořadí předmětů:

matematika, cizí jazyk, český jazyk a literatura, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, občanská nauka, zeměpis.

Žáci nebo uchazeči se zdravotním znevýhodněním se přijímají přednostně před ostatními žáky nebo uchazeči, pokud rovnocenně vyhověli podmínkám přijímacího řízení.

Pro účely odvolání bude ponecháno jedno volné místo.

Veškeré informace můžete také získat na Dnech otevřených dveří 26. 11. 2015 a 14. 1. 2016 vždy od 10 do 17 hodin.

Informace k přijímacímu řízení