České Budějovice,Husova 1

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

27. LISTOPAD 2014 10:00 – 17:00

Všechny třídy školy mají v průběhu výuky otevřené dveře.

INFORMACE O ŠKOLE A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

→ 14:30, 15:30, 16:30 v učebně č. 12 sdělí ředitelka školy RNDr. Zdeňka Sokolová.
Veškeré nezbytné informace o naší škole získáte také v průběhu Dne otevřených dveří v učebně č. 6 (přízemí staré budovy).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

→ v průběhu Dne otevřených dveří v učebně č. 31

VÝUKA NA „JEDNIČCE”

→ v učebnách č. 12 (1. patro staré budovy), č. 21 (2. patro staré budovy) a v tělocvičně (přízemí staré budovy) můžete zažít výuku vybraných předmětů na „Jedničce“. Vstupte a uvidíte.

ZÁŽITKOVÁ MÍSTNOST

→ během celého Dne si můžete vyzkoušet své dovednosti v našich výukových programech – psaní všemi deseti, korektury, pohodové účetnictví – v učebně č. 22 (2. patro staré budovy).

PODROBNÝ PROGRAM

Učebna Program
č. 6
10:00–17:00
informační místnost – základní informace o studiu
č. 31
10:00–17:00
přijímací zkoušky nanečisto
č. 12
14:30, 15:30, 16:30
prezentace školy
č. 12
10:00–14:10
jazykové vyučování – ukázka výuky jazyků na „Jedničce“
č. 21
10:00–14:10
odborné vyučování – ukázka výuky odborných předmětů na „Jedničce“
č. 22
10:00–17:00
zážitková místnost – výukové programy (psaní všemi deseti, korektury, pohodové účetnictví)
č. 22
14:00, 15:00, 16:00
exhibice v psaní na klávesnici
č. 32
10:00–17:00
žákovská knihovna – prohlídka
č. 30
10:00–17:00
výstava studentských prací
č. M1
14:30–17:00
Život na Obchodní akademii – fotografie (prezentace)
výukové jazykové programy na počítačích
TĚLOCVIČNA
10:00–15:30
tělesná výchova na „Jedničce“

Návštěvníci si mohou zakoupit speciální číslo studentského časopisu Delirium.

Svůj prodejní stánek bude mít v přízemí staré budovy studentská firma SPODUPO.