České Budějovice,Husova 1

Vladimír Mach

Jeden den vysokoškolákem

V úterý 14. 11. 2017 čtyřicet dva studentů 3. ročníků si na Fakultě managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci zkusilo na vlastní kůži, co obnáší život vysokoškoláka. Po úvodním přivítání proděkanem fakulty (mimochodem absolventem naší školy) a občerstvení na uvítanou, studenti získali základní informace o dané vysoké škole. Pak absolvovali modelovou přednášku a cvičení. Potom si prohlédli krásnou fakultní knihovnu se studovnou, ochutnali jídlo ve vysokoškolské menze a na závěr setkání byla pro ně připravena soutěž ze všeobecných ekonomických znalostí. Vítězné družstvo bylo po zásluze odměněno drobnými cenami. Celé dopoledne bylo pro všechny velmi poučné, protože se poprvé setkali s vysokoškolským prostředím. Akce měla velký úspěch a všem studentům se líbila.

 IMG_20171114_135027 IMG_20171114_124726 IMG_20171114_120926