Jana Soukupová

Úspěch výuky jazyků na naší škole

Velkou radost učitelkám angličtiny ve 4. ročníku udělalo 11 studentek, které uspěly u Cambridgeských zkoušek a získaly certifikáty úrovně B1, B2 a C2. Vyplatila se systematická práce v hodinách angličtiny, spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek a ze strany studentek samozřejmě píle, motivace a zájem o angličtinu. Studentky tím získaly možnost  nahradit si certifikátem profilovou maturitní zkoušku z anglického jazyka, ale hlavně výrazný benefit pro budoucí zaměstnavatele.

Moc blahopřejeme a doufáme, že v příštím roce přibydou další držitelé těchto významných jazykových certifikátů.