OBCHODNÍ AKADEMIE

České Budějovice,Husova 1

         

PŘÍSPĚVKY SPOA

Příspěvky SPOA je možné platit na bankovní účet č.: 561273359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu žáka.

Česko-německá přátelství na naší škole

Adventní čas jsme na naší škole zahájili přípravami na setkání se studenty z Ludwigsgymnasia Straubing a studentkami se Střední pedagogické školy v Prachaticích v rámci projektu Sprachkompetenzzentrum Tschechisch/Deutsch. Program byl nabitý, ale zasáhl někdo shůry, němečtí studenti přijeli díky poruše autobusu se znatelným zpožděním. Vše jsme nestihli, ale poznali jsme milé a vstřícné studenty, kteří se nebojí učit tak složitý český jazyk. Za vše mluví odpověď na otázku, proč se učí češtinu. “Warum nicht!” Velmi bych chtěla poděkovat 12 studentům z 2. ročníku, kteří znamenitě provedli hosty městem a kteří zároveň ukázali, že my se němčiny nebojíme a zvládáme ji.

Jazykozpytci na pomyslné bedně

Listopadová lingvistická klání jsou u konce. Známe vítěze. V olympiádě v českém jazyce obhájila své prvenství z minulého roku Marie Decarliová ze třídy 4.AL, na krásném druhém místě se umístila Tereza Trnková z 3.AL a třetí příčku získala Michaela Sojková z 3.AL. V germanistické soutěži zvítězil bojující druhý ročník, na prvním místě se umístila Veronika Pelánová ze třídy 2.AL, následována svým spolužákem Františkem Dvořákem. Třetí místo patří Martině Zavadilové ze třídy 3.C. Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím do okresního kola držíme palce.

Účetní derby – vítězky z OA České Budějovice

Ve čtvrtek 24. října 2019 jsme pořádali již 5. ročník krajského kola soutěže “Účetní derby”. Všichni zúčastnění prokázali velmi kvalitní znalosti v oblasti účetnictví a naplnili tak poslání soutěže – hledat “talentované účtaře”.

První i druhé místo v soutěži obsadily žákyně naší školy – Tereza Wenzlová a Petra Němcová, obě ze 3.C.  Na třetím místě se umístila Terezie Štedronská z Obchodní akademie Písek.

Vítězkám srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další ročník soutěže.

   

Okresní kolo SŠ v basketballu – dívky (TJ Lokomotiva Č.B.)

Dne 15.10.2019 proběhlo v areálu TJ Lokomotiva ČB Okresní kolo středních škol v basketballu dívek.

Obchodní akademii Husova 1, Č.B. úspěšně reprezentovalo družstvo dívek ve složení:  Mikešová Adéla, Mikasová Kateřina – 3.B, Valentová Lucie, Trnková Simona, Vacíková Lucie, Dobešová Michaela, Pavlíčková Veronika – 3.Al, Šalounová Natálie – 2.B, Bízková Nikola – 1.B, které v konkurenci SŠ obsadilo po bojovném výkonu skvělé 2. místo. 

Všem zúčastněným dívkám, včetně zapisovatelek (Hazuková D., Hanzalová S., Tomečková L. a Hosenseidlová V.), které odvedly vynikající práci u stolku časomíry, jménem pořadatele děkujeme a těšíme se na jejich další účast.

Zároveň děkuji všem třídním učitelům za uvolnění žákyň z výuky, za účelem reprezentace OA Husova 1, Č.B.

STEPS4SCHOOLS = mezinárodní projekt ERASMUS+ (KA2)

Zapojili jsme se do dalšího projektu Erasmus+. Projekt Steps4Schools bude tentokrát probíhat 24 měsíců, tj. od září 2019 do srpna 2021.

Steps4school = Sustainable Tourism Educational Projects for Schools. Budeme spolupracovat s pěti odbornými školami z různých zemí Evropy. Zaměříme se na obchodní angličtinu, udržitelný cestovní ruch a zlepšování podnikatelských dovedností – marketing, turismus a řízení projektů. Hlavním cílem projektu je seznámit se blíže se 17 cíli udržitelného rozvoje.

Čeká nás jedno pracovní setkání učitelů a čtyři setkání studentských týmů. Těšíme se na spolupráci s partnery z Bulharska, Itálie, Portugalska, Rakouska a Slovinska!