Obrovský úspěch – 1. místo v celostátní soutěži v účetnictví MD – DAL

Ve dnech 25. – 26. 1. 2023 se dva naši studenti David Ernest a Kristýna Pražáková zúčastnili finálového kola účetní soutěže.

Po slavnostním zahájení se účtaři rozešli do přidělených učeben, kde se v časovém limitu 4*60 minut museli „proúčtovat“ a „propočítat“ šestnácti stranami účetních případů certifikované části. Už večer bylo jasné, že se jedná o velmi silný 16. ročník soutěže, protože na potřebných 60 % k získání certifikátu dosáhlo 40 studentů a dva z nich získali z celkových 100 bodů 99.

Druhý den byl na programu elektronický znalostní test z účetnictví v počítačových učebnách. Také ve druhé části účetního klání bylo studenty dosaženo nadstandardních výsledků, mnozí měli úspěšnost více než 92 %!

První místo získal DAVID ERNEST ze 4.B, kterému patří velká gratulace. David dosáhl v certifikované části 99 bodů, ve znalostní testu 94 %, a to už je výkon!

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy, velikou radost udělal nejen sobě, ale nám všem. Na tomto místě poděkování patří také paní ředitelce Kubátové, která Davida třetí rok účetnictví vyučuje a paní učitelce Vrhelové, která na soutěž Davida a Kristýnu připravovala. DĚKUJEME!!