Přednáška na téma: Hospodářská kriminalita

V pátek 16.12.2022 se studenti druhých ročníků zúčastnili přednášky zaměřené na internetové podvody. Zkušenosti z praxe vyšetřovatele na oddělení hospodářské kriminality Policie ČR zprostředkoval nadpraporčík David Svinka. Úvod patřil aplikaci Mentimeter, kde studenti pomocí mobilů odpovídali na otázku: “ Jaká je vaše nejoblíbenější činnost na internetu?“. Největším písmem, tedy nejčastější odpověď byla sociální sítě, kterými předáška začala.

Během 45 minut zazněly čtyři nejdůležitější poznatky, na které studenti odpovídali závěrem v aplikaci Kahoot!, kam se znovu připojili.  Vítězem se stala Alex Bednářová ze II. B. Gratulujeme!