Aprílový Den s knihou

Stalo se již tradicí, že  studenti 3. ročníků stráví jeden běžný školní den s literaturou, potažmo s knihou. Projektový den pro 3. ročníky byl naplánován na úterý 5. dubna, aprílové počasí se ukázalo plně ve své síle, a tak by bylo pro mnohé lákavější si s knihou vlézt do tepla. Jedna část studentů zvolila teplo školních lavic a zabavila se kvízovým dopolednem Máme rádi češtinu v režii studentů Filozofické fakulty JU, následně je zvuk píšťaly přilákal do soudní síně a za pomocí dramatizace, pantomimy a řeči obhájců a žalobců se ponořili do problematiky viny a trestu v Dykově Krysaři. Atmosféru středověkého kláštera zažila další skupinka otužilých třeťáků ve Zlaté Koruně. Učili se vnímat architektonické detaily gotiky, baroka, rokoka a prohlédli si celý areál kláštera. Po stopách Karla Čapka se vydala poslední skupinka, zajela si až do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Čekala na ně komentovaná prohlídka, ve které se studenti seznámili s životem a dílem autora Dášenky, s životními osudy Olgy Scheinpflugové a Ferdinanda Peroutky.