S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy.

Jan Ámos Komenský ještě dodává:“Bez knih nebývá nikdo učený ani ve škole.“ Studenti 1.AL se stali „učenými“ v rámci pondělní exkurze v Jihočeské vědecké knihovně v Lidické ulici. Prohlédli si moderní přístavbu, která je zaměřena na odbornou literaturu, spojovací chodbou přešli do budovy vystavěné již v 70. letech, prohlédli si regály s beletrií, komiksy, cizojazyčnou literaturou a postoupili v patře do studoven časopisů, audioknih, regionálních autorů. Oceňujeme všudypřítomnou techniku a jednoduché vyhledávání v katalozích a následně v regálech pomocí piktogramů.