Prezentace studentských firem

Ve středu 15. 12. si žáci 3. ročníků na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké příležitosti a jaká úskalí je mohou potkat při realizaci vlastních podnikatelských nápadů. Doba nám sice příliš nepřeje, co se týče osobního setkávání s širokou veřejností, ale nevzdali jsme se myšlenky osobní prezentace studentských firem. Na půdě naší školy žáci představili své studentské firmy a jejich produkty spolužákům a učitelům. Odpovídali na otázky, čím je jejich produkt jedinečný, proč by si zákazníci měli produkt koupit, přijímali objednávky, prodávali, někteří získali podporu pro vývoj a distribuci produktů a položili základní kámen partnerství.

Žáci všech ročníků a učitelé měli možnost zhlédnout jejich podnikatelské záměry, případně si koupit produkt. Zástupcům firem tato akce výborně posloužila jako marketingový průzkum, některé firmy se již těšily ze svých prvních tržeb.

Děkujeme studentským firmám za představení skvělých nápadů. V neposlední řadě děkujeme všem, kteří podpořili charitativní akci firmy Golden Hands na podporu Autis Centra!