DRUHÝ NEJLEPŠÍ EKONOMICKÝ TÝM V ČR!!!

Ve dnech 14. a 15. prosince proběhlo finálové kolo soutěže Ekonomický tým Junior 2021. Náš tříčlenný tým žáků ze 4.A dosáhl mimořádného úspěchu a umístil se jako druhý nejlepší v České republice!!! 

Průběh soutěže 

První den žáci během pěti hodin vypracovali projektovou písemnou práci na téma „Moderní média a marketing“, v rámci které zúročili například své vlastní praktické zkušenosti s vedením marketingové kampaně. Projekt byl ohodnocen jako nejlepší ze všech odevzdaných projektů a získal maximální možný počet bodů!

Druhý den začínala soutěž odborným testem. Test obsahoval celkem 80 odborných otázek, z toho 30 otázek z ekonomiky, dalších 30 z účetnictví, 10 z práva a 10 otázek z informačních technologií.

Další soutěžní disciplínou byla 30 minutová příprava předem neznámého tématu a následná desetiminutová prezentace/scénka před odbornou porotou. Závěrem naši studenti zazářili ve scénce na téma „Jak se vypořádat s inflací“ a opětovně potvrdili nejen týmového ducha, ale také perfektní znalosti z ekonomie. 

Hodnocení 

Jednotlivé disciplíny byly hodnoceny posuzovateli z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hodnotila se například znalost problematiky, věcná správnost, argumentace, vyjadřování a originalita zpracování. 

Marku, Káťo a Fando – jsme na vás neskutečně pyšní a ještě jednou moc gratulujeme.