Provoz školy – výuka od 4. 1. 2021

Ve všech ročnících probíhá výuka distančním způsobem.
Jsou umožněny konzultace „jeden žák + jeden učitel“.
Osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky.
Vstup třetích osob je možný jen v nezbytně nutných případech.
Škola je přístupná každý den od 7:00 do 15:00.