Studenti OA pomáhají v boji s koronavirem

Třídní učitelka 3.B řekla nedávno o svém studentu Dominiku Rajdošovi: “To je můj hrdina.”

Dominik totiž pomáhá v domově pro seniory ve Strakonicích již od té doby, kdy se u prvního klienta vyskytlo onemocnění COVID-19. Postupně se v domově nakazila většina seniorů i zaměstnanců – pomoc byla nezbytně nutná. Informace o svízelné situaci měl Dominik z první ruky, jelikož jeho maminka tam pracuje již několik let. Dlouho neváhal a začal v domově pomáhat. V době největší nouze byli pouze 4 zaměstnanci, kteří měli na starost 150 seniorů.

Dominik pečuje o svěřené seniory na oddělení, kde jich je 50. Má 12hodinové služby a náplní jeho práce je veškerá hygiena klienta jako je přebalovaní, koupání a dále také krmení a ostatní péče. Dominika práce baví, přestože je fyzicky i psychicky velmi náročná. Dělá vše s radostí, jelikož si uvědomuje, že jeho pomoc je důležitá.

Možná by vše nezvládl bez velké podpory své rodiny a také podpory ze strany školy, která mu umožňuje tuto práci vykonávat i v době distanční výuky. Dominik říká o své rodině: “Podporují mě se vším a já si toho moc vážím”.

A my na Obchodní akademii si vážíme takového studenta, jako je Dominik, a přejeme mu hodně sil do této úctyhodné práce.