Třídní schůzky 19. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

při distančním vzdělávání využíváme digitální technologie, abychom se mohli se žáky alespoň slyšet. Rádi bychom se i s Vámi setkali alespoň na dálku.

Dne 19. 11. 2020 od 16:00 se budou konat třídní schůzky on-line. Na třídních schůzkách se můžete informovat o současné situaci ve výuce, o přístupu žáků k výuce a jejich výsledcích.

Třídní učitelé Vás pozvou na třídní schůzku prostřednictvím aplikace Teams. Do schůzky se připojíte pomocí přihlašovacích údajů žáka. V případě zájmu o rozhovor s jednotlivými vyučujícími si můžete sjednat individuální schůzku (zaslání e-mailu, využití chatu žáka v aplikaci Teams).

Přeji Vám pevné zdraví a příjemný podzimní čas

Lenka Kubátová