České Budějovice,Husova 1

Kudy tudy do byznysu

V letošním školním roce nově zařazujeme do výuky předmět Podnikání v praxi. Tomuto odbornému předmětu se žáci budou věnovat v 2. a 3. ročníku. V 2. ročníku získají čas na přípravu svého podnikání. Zorientují se v postupu založení firmy, odpoví si na otázku KDE, CO, JAK vyplnit, podat, jaké podklady budou potřebovat. Přes administrativní část, možná ne tolik zábavnou, avšak nepostradatelnou, se přesunou k podnikovým činnostem. Zabezpečí plnění povinností v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků, vedením účetnictví, GDPR, povedou obchodní a interní komunikaci včetně zápisu porad. Vyzkouší si  moderní metody rozhodování. Soustředí se také na Time Management, rozčlení úkoly a problémy dle důležitosti na hromádky podstatných, méně podstatných a nepodstatných záležitostí tak, aby v náročném a uspěchaném světě „žili“ a nejen přežívali zahlceni něčím, co za pozornost jednoduše nestojí.

Ve 3. ročníku nabere Podnikání v praxi rychlý spád. Žáci si založí Společnost dle Smlouvy o společnosti  ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, sestaví podnikatelský plán a začnou podnikat. Budou pracovat s reálnými penězi. Ne učitel, ale právě žáci převezmou plnou odpovědnost za své podnikání se vším všudy. Učitel se postaví pouze do role mentora a supervizora. Na konci svého podnikání si žáci rozdělí zisk. Třeba dosáhnou takové výše zisku, že budou muset své příjmy zdanit …

Budoucí podnikatelé, přejeme hodně štěstí!