České Budějovice,Husova 1
Archiv

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

proběhne ve čtvrtek 6.4.2017. Cena velké fotografie třídy 35,-, malá fotografie (skupinka) 25,-.

Bližší informace na nástěnce u sborovny a u Mgr. Hudkové v kabinetě TEV.