České Budějovice,Husova 1
Archiv

Aťáci v archivu

Jako každý rok nastala v prosinci ve škole volnější vánoční atmosféra. Po dnech plných testů skupina žáků 3.B v hodinách předmětu Administrativní technika zavítala 21. prosince do prostor Státního okresního archivu. Pan archivář nám velkoryse obohatil vědomosti z oblasti spisové služby a archivnictví komentovanou pohlídkou části archivu. Přednáška se vedla v přátelském duchu a byla velmi poučná. Děkujeme za milou prezentaci a těšíme se na další exkurzi!

Kateřina Kolářová a Alena Vávrová (3.B ATE)

archiv