České Budějovice,Husova 1
Archiv

Státní zkoušky z grafických disciplín

Naše škola opět úspěšně připravuje studenty ke dvěma státním zkouškám z grafických disciplín.

Státní zkoušku z psaní na klávesnici (základní) letos složilo 8 studentek 3. ročníku. Zkouška zahrnuje opis jednoho textu a normalizované vypracování dvou různých písemností, a to zpravidla obchodního dopisu a tabulky.

Státní zkoušku ze zpracování textu na počítači v letošním roce úspěšně zvládlo dokonce 29 studentů 3. a 2. ročníku. Tato zkouška se skládá z korektury textu, z opisu textu se současným prováděním korektur, z ověření znalosti české gramatiky a z rychlostního opisu.

Další informace o státních zkouškách najdete zde.