České Budějovice,Husova 1
Archiv

Dotazník pro žáky 2. a 3. ročníku

V průběhu roku 2017–2018 bychom chtěli umožnit žáků 4. ročníku zapojit se do speciálního poradenského programu JOB ACADEMY, který připravuje Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.

Cílem tohoto zajímavého programu je usnadnit absolventům středních a vysokých škol vstup na trh práce.

Získání finančních prostředků pro realizaci uvedeného programu předpokládá provedení analýzy potřeb budoucích absolventů na základě vyplněných dotazníků.

Žádáme žáky 2. a 3. ročníku, kteří nevyplní dotazník ve středu 29. 6. v průběhu třídnických hodin, aby otázky v dotazníku zodpověděli do 6. 7. 2016. Odkaz: http://goo.gl/forms/LQhl4MAQMKfo4Kja2

Velice děkujeme – Ing. Renata Dufková, Ing. Lenka Kubátová