České Budějovice,Husova 1
Archiv

Den otevřených dveří očima 3.AL

Dne 26. listopadu se na naší škole uskutečnil tradiční Den otevřených dveří. Na jeho přípravě a průběhu se kromě zkušených pedagogů podíleli studenti ze 3.A, kteří se pro tento den ujali role průvodců. Pro návštěvníky z 9. tříd ZŠ byl připraven speciální program, v jehož rámci mohli postupně získat informace o studiu na naší škole, navštívit počítačové učebny, prohlédnout si jazykové laboratoře a seznámit se s výukou odborných předmětů. Největší zájem byl o tzv. přijímačky nanečisto, informace o sportovních kurzech nebo zájezdech a také o školní časopis Delirium, jehož speciální vydání vytvořila třída 3.A právě pro Den otevřených dveří.

Pro zájemce, kteří nás tentokrát nestihli navštívit, pořádáme Den otevřených dveří ještě jednou,
a to 14. ledna 2016.

A jak tento den hodnotí studenti 3.A? Přečtěte si některé jejich postřehy.

Den otevřených dveří je výjimečná událost, která ukáže veřejnosti i nám, studentům, to nejlepší ze života naší školy. (Michaela Š.)

Tento den byl dobrou zkušeností. Vyzkoušeli jsme si, jak komunikovat s návštěvníky a museli jsme si dávat pozor na způsob našeho vyjadřování. (Pavla V.)

Při komunikaci mi určitě pomohlo, že většina návštěvníků měla doopravdy o naši školu zájem a chtěli slyšet informace, které by jim nějak pomohly. (Petr B.) 

Celý den hodnotím velice pozitivně, provedla jsem příjemné a sympatické lidi, kteří vypadali opravdu nadšeně. (Martina P.)

Sám jsem si vyzkoušel, jaké to je, neustále prezentovat to samé a přitom si udržet příjemné vystupování. (Miroslav Š.)

Častým dotazem bylo, jestli je zde těžká matematika nebo účetnictví. (Eva Č.)

Někteří z deváťáků se nebáli a šli si s nadšením programy (ATF a jiné) vyzkoušet. Jiní byli nesmělí a museli jsme je trochu přemlouvat. (Iva C.)

Podle mého názoru se nám Den otevřených dveří povedl a doufám, že jsme nikoho neodradili. (Radka F.)

Byl to určitě příjemný den, jak pro nás studenty, tak pro návštěvníky. Myslím si ale, že by se uchazeči měli trochu více zajímat. Přece jenom tu budou studovat oni a ne jejich rodiče. (Matouš P.)

Mezi návštěvníky se objevili i rodiče, kteří na naší škole kdysi studovali a byli často překvapeni, co všechno se tu změnilo. (Magdalena S.)

Mám-li být upřímná, padala na mne únava z neustálého usmívání, přemýšlení a mluvení. (Veronika Z.)