České Budějovice,Husova 1
Archiv

Advent, Advent, Advent! Diesmal in Wien

     Zveme všechny studenty na tradiční jednodenní zájezd do Vídně dne

     10. prosince. Naším cílem bude poznávací procházka historickým

     centrem Vídně, návštěva proslulého vánočního trhu

     “Christkindlmarkt”, vychutnání předvánoční atmosféry a pro

      odvážné vyzkoušení naší němčiny v praxi.

     Přihlášky a další info u p. učitelky Daňhové (kab. č. 43).