České Budějovice,Husova 1
Archiv

Březen – měsíc knihy

“Když jsem před lety poznal směr svého srdce, vydal jsem se do přátelského světa, podbíjel jsem kolejnice, byl výpravčím vlaku, nabízel životní pojistku, pracoval jako obchodní zástupce, dělník v ocelárně, balil starý papír, dělal kulisáka.”

“Nemůžeme být všude, říkává Hachamel. Občas mě napadá, kdo vybírá onu hrstku šťastlivců, kteří se v posledních chvílích života mohou těšit z naší naklonnosti? Skutečně Bůh? Nebo výběrová komise při OSN? Cha! Naše drobné andělské laskavosti mi zkrátka připadají poněkud náhodné.”

Poznali jste oba úryvky? První je z pera našeho velkého spisovatele Bohumila Hrabala, druhý z rukou současného spisovatele Michala Viewegha. Co mají společného? V rámci měsíce března se každoročně 3. ročníky zúčastní projektu Den s literaturou, který letos spadá na pondělí 23. března. Sledujte nástěnky, program se dozvíte. Den zakončíte návštěvou kina, zhlédnete adaptaci díla Michala Viewegha Andělé všedního dne.  4. ročníky stejný den přivítají pana Petra Drholce, který velmi netradičně a poutavě seznámí studenty s literárními díly Bohumila Hrabala.

K měsíci knihy se připojí 30. března i druhý ročník (2.AL, 2.C), který zhlédne divadelní představení Malého divadla Filmmakeři.Malé divadlo2

Na zbylý druhý ročník a na první ročníky jsme nezapomněli, čeká na ně v květnu Don Quijote.