České Budějovice,Husova 1
Archiv

Zájezd do Krakova a Osvětimi v Polsku

V termínu 4. –  5. 11. 2014 pořádá naše škola ve spolupráci se STUDENT AGENCY  zájezd do Krakova a Osvětimi v Polsku. Během pobytu studenti poznají krásy Krakova a navštíví největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz – Birkenau, ve kterém v době 2. světové války zemřely více než tři miliony lidí.

/přihláška zde/

Cena zájezdu  2 150,- Kč (platí pro studenty do 15 let – včetně)  nebo 2 210,- Kč (platí pro studenty starší 16ti let) zahrnuje:

  •  ubytování ve vícelůžkových pokojích mládežnického hostelu v Krakově, sprchy a toalety společné, ručník s sebou
  •  snídaně v restauraci blízko hostelu, další stravování z vlastních zdrojů
  • pojištění účastníků hromadného zájezdu
  • doprava luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, klimatizace). Autobus doprovází  skupinu během celého pobytu. Doprava je zajištěna autobusy externího dopravce.
  •  doprovodný program (návštěva koncentračního tábora v Osvětimi, prohlídka Krakowa)
  •  průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu
  •  informační materiály a kvízy pro studenty

Cena pobytu je dále kalkulována dle měnového kurzu 6,7 Kč/PLN. V případě pohybu kurzu o více než 10% si CK vyhrazuje právo na úpravu uvedených cen podle aktuálního kurzu dle platných smluvních podmínek.

Pro každého účastníka pobytu je sjednáno Pojištění účastníků hromadného zájezdu u pojišťovny Allianz. V tomto pojištění je zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, pojištění storna zájezdu a doplňkové a asistenční služby. Sjednáním tohoto pojištění vzniká právní vztah přímo mezi účastníkem pobytu (resp. jeho zákonným zástupcem) a pojišťovnou Allianz. Povinností každého účastníka a jeho zákonného zástupce je seznámit se s pojistnými podmínkami pojišťovny Allianz. /ke stažení zde/

V ceně není zahrnuto:

  • vstupy (prohlídka koncentračního tábora na 3,5 hodiny s českým průvodcem, 300 PLN pro skupinu 11-30 osob, objednány skupiny 2 + sluchátka 5 PLN/osoba; vstupné v Krakově) – doporučujeme cca 30 – 40 PLN
  • kapesné – doporučujeme 40 – 50 PLN

Program dvoudenní exkurze do Krakova a Osvětimi:

1. den: brzy ráno odjezd z ČR, prohlídka Krakova, prohlídka židovské čtvrti – Izákova synagoga, Stará Synagoga, ve které se nachází židovské muzeum (možnost prohlídky), ulice Szeroka, synagoga a hřbitov Remuh – jediná dodnes užívaná synagoga pro bohoslužby v Krakově a údajně nejzachovalejší renesanční židovský hřbitov v Evropě (možnost prohlídky), procházka do centra Krakova – královský

hrad Wavel, prohlídka katedrály, Staré město – ulice Gródzka, Rynek Glówny – hlavní náměstí lemováno starými domy, paláci, gotickým kostelem Panny Marie, tržnice Sukiennice, Collegium Maius (Jagellonská univerzita), osobní volno, ubytování v hostelu.

2.den: snídaně v hostelu, příjezd do Osvětimi – v 11 hodin prohlídka koncentračního tábora s

průvodcem, odpoledne odjezd do ČR, v nočních hodinách návrat na stejné místo jako při odjezdu.

Uvedené ceny prosím berte jako orientační, neručíme za případné změny.

VYPLNĚNÉ  ZÁVAZNÉ  PŘIHLÁŠKY  A  ZÁLOHU  500,- KČ  ODEVZDEJTE DO KABINETU Č. 47 NEJPOZDĚJI DO 17. 9. 2014.