České Budějovice,Husova 1
Archiv

Studentská společnost

Ve školním roce 2014/15 mohou žáci 3. ročníku absolvovat nepovinný předmět Studentská společnost (dosud předmět Aplikovaná ekonomie). Výuka probíhá v odpoledních hodinách vždy 2 vyučovací hodiny týdně. Obsah výuky vychází z osnov studijního programu neziskové organizace Junior Achievement. Za účelem vzdělávání žáci provozují reálnou výrobní nebo obchodní činnost, při které nakupují, vyrábí, prodávají výrobky nebo zboží, poskytují služby a zachycují ekonomickou činnost svého subjektu.