České Budějovice,Husova 1
Archiv

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

BUDOU ZVEŘEJNĚNA DO 31. 1. 2018.

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, a  vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Přijímaní žáků do oborů s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání:

63-41-M/02 Obchodní akademie                  maximálně přijato 60 žáků

78-42-M/02 Ekonomické lyceum                   maximálně přijato 30 žáků

Přihláška k přijímací zkoušce–termín podání přihlášek do 1. března 2018.

 

České Budějovice 22. 11. 2017